Anna Kocourková

*1942

Anna Kocourková se narodila a dodnes žije v Plzni.

Fotografii se cílevědomě věnuje od poloviny šedesátých let v těsné spolupráci se svým manželem Karlem Kocourkem. Už ve zralém věku dálkově vystudovala Školu výtvarné fotografie v Brně (1972 – 1976). Ještě před revolucí se oba manželé aktivně zapojili do organizační činnosti a tuto aktivitu po roce 1989 přenesli na mezinárodní úroveň.

Anna Kocourková také fotograficky mapuje ateliéry umělců, Karel je zase významným profesionálním fotografem výstav. Nejvýznamnější samostatné výstavy proběhly v Galerii města Plzně (Totální poezie, 2002), v Museum moderner Kunst – Stiftung Wörlen v Pasově (2002/2003) a v Galerii Klatovy / Klenová (Colors of Anna Kocourková, 2005). Byla v rámci výměnných projektů mj. v Hornofalckém domě umělců a její dílo je součástí sbírek Domu umělců.

Před revolucí fotili oba manželé výhradně černobíle, ať už to byly cykly zachycující magií obyčejných věcí, opuštěná průmyslová prostředí nebo humanistický dokument v rámci chebských workshopů pořádaných zdejší
galerií G4.

Po revoluci se obrátili k fotografii barevné. Hlavní doménou Anny Kocourkové se stalo městské prostředí, v němž se koncentrují vizuální zážitky nejrůznějšího druhu, které však zobrazuje zásadně bez přítomnosti lidí. U jejích fotografií si často nejsme na první pohled jistí, co vlastně na nich vidíme.

Vybírá si zajímavé detaily nebo průhledy skrze nejrůznější přepážky, ať už to jsou skleněné tabule výloh nebo různá mřížoví, pracuje se světlem a hrou stínů nebo s odrazy ve skle, reálný svět propojuje s umělým světem reklamy, zajímají ji nejrůznější obrazové kódy a textury povrchů. Její fotografie jsou autonomními obrazy s promyšlenou kompozicí a barevností. Petr Jindra je charakterizoval slovy, že spíše než o dokumenty vnějšího světa jde o „… soustředěné obrazové znaky vytržené z toku času …“

Marcel  Fišer, kurátor
Katalog k výstavě
v Hornofalckém domě umělců,
okresní město Schwandorf
2021