Galerie u Jižního je kulturním počinem Západního sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni. Sbor poskytuje interiér svého kostela M. Jana Husi jako netradiční výstavní prostor začínajícím i zavedeným výtvarným umělcům. U zrodu galerie stála myšlenka rozšířit hudební aktivity, jejichž tradice ve sboru sahá až k roku 1961, o aktivity výtvarné, a tím nabídnout prostory kostela k ještě většímu využití široké veřejnosti.

Galerie se zaměřuje na křesťanská témata v tom nejširším smyslu, tedy na tvorbu reflektující biblické příběhy či texty, křesťanskou historii a tradici nebo vztahy v křesťanském, resp. obecně lidském společenství. Vítáme též díla meditativního charakteru, hledající smysl života a postavení či působení člověka ve světě. V neposlední řadě rádi vystavíme i práce oslavující krásu stvoření nebo naopak upozorňující na jeho devastaci.

Pokud jde o výtvarné formy a techniky, usiluje galerie o co největší pestrost. Nabízíme tedy prostor pro malby, kresby, grafiku, fotografie, textilní i různé kombinované techniky. Při výběru prací není brán ohled na to, zda se autor sám hlásí k nějaké církvi či nikoli, prioritou je originalita a umělecká úroveň děl nabízených k výstavě. Zároveň je jasné, že nemůžeme vystavit díla, která by narušovala bohoslužebný prostor kostela, ať už námětem či například svými rozměry.

Vzhledem k netradičnímu prostředí, specifické otevírací době a organizačním možnostem pořádajícího sboru jsou plánovány zhruba čtyři výstavy ročně, každá obvykle na 4-6 týdnů. Jedna z výstav v roce (obvykle před letními prázdninami) je zpravidla věnována pracím žáků výtvarných škol. Autoři jsou většinou žádáni o spolupráci při instalaci výstavy, případně i při její propagaci.

Galerie je spravována tříčlenným kuratoriem (kurátor sboru a správce galerie Jiří Stočes a výtvarníci  Pavel Falátek a Václav Malina. Financování galerie zajišťuje Západní sbor ČCE v Plzni, návštěvníci mohou přispět dobrovolným vstupným. Vernisáže výstav se konají podle přání autorů samostatně či jako součást běžných bohoslužebných shromáždění sboru (bohoslužby, hudební nešpory apod.).

Na výstavy je vždy zvána široká veřejnost. Informace o chystaných či probíhajících výstavách jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce galerie, na sborové vývěsce (v době, kdy je výstava otevřena, na ni upozorňuje i samostatný panel na schodech u vchodu) a v místních médiích (např. v programových magazínech). O výstavě jsou informovány ostatní křesťanské farnosti, sbory a obce v Plzni. Výstava je veřejně přístupná vždy nejméně dva dny v týdnu (jeden dopoledne a jeden odpoledne) a v neděli po bohoslužbách. Prohlídku mimo tyto hodiny lze předem domluvit se správcem galerie (e-mail: ji100ces@seznam.cz).

Cílem galerie je setkání nad uměleckým dílem. Setkání umělce s těmi, kteří neztratili vnímavost pro originální a krásné. Setkání lidí navzájem. I to umění umí.