Galerie u Jižního je kulturním počinem Západního sboru ČCE  v Plzni , která je podporována z Diakonických a rozvojových projektů Českobratrské církve evangelické. Západní sbor poskytuje prostory svého kostela jako výstavní plochy širokému okruhu umělců. Preferována jsou umělecká díla s duchovním námětem či jiným tématickým ztvárněním. Podmínkou je, aby vystavovaná díla nerušila bohoslužebný prostor kostela.

Myšlenka vzniku galerie se zrodila v hlavě našeho faráře jako kulturní doplněk k již tradičním hudebním aktivitám pořádaných v kostele Západního sboru ČCE v Plzni nepřetržitě od roku 1961. Cílem je umožnit především začínajícím umělcům vystavovat svá díla  a současně tak oslovit a pozvat širokou veřejnost k návštěvě kostela.

Vzhledem k netradičnímu prostředí, specifické otevírací době a organizačním možnostem pořádajícího sboru jsou plánovány tři až čtyři výstavy ročně.

Líbí se vám naše prostory a máte zájem u nás vystavovat, tak nás neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit na případnou spolupráci.