Otevírací doba:

úterý a čtvrtek:  9:00 – 12:00

neděle: po skončení bohoslužeb cca  10:00 – 11:00

V případě organizovaných skupin je možnost po předchozí domluvě prohlídka v jiné dny a jiné časy.

Vstupné

Vstup volný – můžete přispět na opravy varhan a kostela