Otevírací doba:

úterý: 9:00 – 12:00

čtvrtek:  14:00 – 18:00

neděle: po skončení bohoslužeb cca  10:30 – 11:30

V případě organizovaných skupin je možnost po předchozí domluvě prohlídka v jiné dny a jiné časy.

Vstupné

Vstup volný – můžete přispět na opravy varhan a kostela