Dětství malované

Mládí a víra v ilustracích českých malířů přelomu 19. a 20. století.

Ilustrace pro děti měla ve svých počátcích především výchovné a mravoučné cíle, které nabyly u dětí většinou příliš populární. V souvislosti s rozvojem dětské literatury docházelo ovšem k rychlému vývoji i v jejím doprovodném výtvarném zpracování. Pohádky, pověsti, povídky, veršované bajky i rozmanitá kratičká říkadla začala sloužit také účelu vzdělávacímu a zábavnému. Ve stále větší míře objevovala dětská ilustrace krásu života, sloužila k olsavě lidské práce a vědění, posilovala u dětí prožitek z literárního díla a rozvíjela zájem o výtvarné umění i vlastní umělecký projev.

Výstava představuje tvorbu dětských ilustrací slavných, zapomenutých i zcela neznámých autorů, jejichž pojítkem je téma tehdy všudypřítomné a upřímné víry. Dětská ilustrace je dnes naprosto běžnou záležitostí, naše výstava vás ovšem přenese do jejích snad trochu naivních, ale dojemně půvabných počátků.

6. května 2018 – 30. června 2018

Výstavu připravil pan Miloslav Krist.