Jiří Jun

*1942

Po studiích oboru grafiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti v letech 1958 – 1962 nedostal z politických důvodů doporučení na vysokou školu. Proto nastupuje povinnou vojenskou službu. Ve Zlíně našel své první zaměstnání v propagaci podniku Barum. Bylo to v roce 1964. Po dvou letech se ze Zlína stěhuje do Třebíče a po 3 letech do Chodova, kde opět pracuje jako propagační výtvarník až do roku 2000, kdy odešel do důchodu.

Jiří Jun se vždy snaží formulovat otázky a hledat odpovědi. Nejdříve v hutných aforismech, v poezii a kresleném humoru. Publikoval v brněnském Hostu do domu, Literárních listech a dalším dobovém tisku. Nadčasovou aktuálnost Junových básní potvrdila monografie „Hostem svého bytí“ z roku 2012.

Ke svým stále si kladeným otázkám volí v Chodově kresbu jako hlavní vyjadřovací prostředek. Vypracoval si kresebnou techniku, při níž různě ředěnou tuší pokrývá drobnými čárkami plochu papíru.

Za kresby začal Jiří Jun sbírat významné ceny. V letech 1998-2010
se mu dostalo největšího a opakovaného ocenění na Středoevropském a posléze Mezinárodním bienále kresby v Plzni. Jeho díla společně s kresbami dalších oceněných autorů jsou od roku 1995 prezentována v Evropě i v zámoří. Samostatně vystavuje od roku 1997 a účastní se mnoha společných výstav. Je zastoupen v řadě galerií a v soukromých sbírkách. Podnětem ke kresbám je mu jeho filozofování, úvahy o životě a světě. Většinou formuje předem název díla. Pak následují menší studie a pak teprve přibližně měsíční práce na velké kresbě. To je jeho askeze a meditace. Jiří Jun je mnichem kresby. Jeho malý ateliér je mnišská cela, kde v tichu a soustředění vzniká další poselství. I obyčejným geometrickým tvarům – kruhu, čtverci, trojúhelníku – dává duchovní rozměr. Jeho imaginativní kresba má blízko k hudbě. Kresba patří k nejstarším výtvarným projevům člověka (jeskyně Altamira, Lascaux). U Jiřího Juna platí dvojnásob, že kresba je osobní výpovědí a sebevyjádřením autora.

Na závěr slova Jiřího Juna k názvu výstavy Minulost je nyní a kresbě Vzkříšení: „Ono to není tak biblické téma jako část současného dění, nenesu v sobě náboženství ani církev, ale víru, která nás přesahuje onou nehmatatelností a nedohlédnutelností“

Ceny:   1998 – 2010

1998 –  Cena  „ Unie  výtvarných  umělců  ČR “
Středoevropské  bienále  kresby – Plzeň

2000 –  Ocenění  nejvyšší  kvality – Short  list
II.  Středoevropské  bienále  kresby – Plzeň

2001 –  Cena – Asociace  jihočeských  výtvarníků
5. ročník  INTERSALONU  AJV – Č. Budějovice

2004 –  Ocenění  nejvyšší  kvality – Short  list
IV. Mezinárodní  bienále  kresby – Plzeň

2006 –  Cena Hejtmana Plzeňského kraje
V. Mezinárodní bienále kresby – Plzeň

2010  –  Ocenění nejvyšší kvality – Short list
VII. Mezinárodní bienále kresby – Plzeň

Účast na zahraničních výstavách:
Belgie, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Slovensko , Slovinsko, USA

Zastoupení  ve  sbírkách:
– Galerie  umění – Karlovy Vary
– Západočeská  galerie  Plzeň
– Muzeum KAMPA u Sovových mlýnů – Praha
– Horácká  galerie – Nové město na Moravě
– Galerie Slováckého muzea  –  Uh.  Hradiště
– Galerie Goller – Selb
– Národní galerie Praha
– Soukromé sbírky doma i v zahraničí

Realizace :
V rámci  „ Stoleté výstavy Praha 1991 ”
– návrh a realizace v pavilon „B“ – kóje  PRAGOSEC – Ochrana bezpečnosti
při práci