Obraz jedna báseň

 

Ralf Mošt  (občanským jménem Martin Jeřábek ) *1982

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Český jazyk – výtvarná výchova, promoval s diplomovou prací na téma „Experimentální poezie a její odrazy ve výtvarném umění“. Pracuje jako učitel, je členem Evangelické církve metodistické, založil a pět let vedl 35. Přední hlídku Royal Rangers v Praze. Rediguje metodistický čtvrtletník Slovo a život, působí také jako kurátor výstav křesťanského umění v projektu GaleriECM. A při tom všem stále něco tvoří, maluje a básní … Žije v Praze s manželkou Rut a pěticí synů.